دونینو شارژ

بسته های اشتراک دونینو شارژ

با خرید بسته های "دونینو شارژ" ، امکان دسترسی به مجموعه ای ارزشمند از به روزترین و برترین ویدیو های آموزشی با دوبله حرفه ای فارسی و کیفیتی مطلوب را خواهید داشت.

 •  
  • پایه

   ۱۰ هزار تومان
   • ۱۰ دونینو شارژ
 •  
  • برتر

   ۷۵ هزار تومان
   • ۱۰۰ دونینو شارژ
 •  
  • ممتاز

   ۳۱۵ هزار تومان
   • ۵۰۰ دونینو شارژ

با خرید هر یک از بسته های اشتراک دونینو شارژ، شما امکان خرید و مشاهده ویدیوهای آموزشی را از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری خود به شرح زیر خواهید داشت.

 • خرید و مشاهده ویدیوی دوبله فارسی، تعداد ۳ دونینو شارژ از حساب شما کسر می گردد
 • خرید و مشاهده ویدیوی زیرنویس، تعداد ۲ دونینو شارژ از حساب شما کسر می گردد
 • خرید و مشاهده ویدیوی زبان اصلی، تعداد ۱ دونینو شارژ از حساب شما کسر می گردد

*توجه: با هر پرش از روی ترتیب ویدیوها تعداد ۲ دونینو شارژ اضافه از حساب شما کسر می گردد

*تاریخ انقضاء اعتبار دونینو شارژ موجود در حساب کاربران از تاریخ خرید آخرین بسته خریداری شده 12 ماه شمسی می باشد. تمدید مانده اعتبار دونینو شارژ موجود در حساب کاربری با خرید بسته ی معادلِ آخرین بسته ی خریداری شده و یا بسته های بالاتر امکان پذیر خواهد بود.